امروز
25 . 3 . 1400 Jun 15 2021

مبنای محاسبه نرخ ریالی هزینه THC – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مبنای محاسبه نرخ ریالی هزینه THC – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مبنای محاسبه نرخ ریالی هزینه THC – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

مبنای محاسبه نرخ ریالی هزینه THC – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا نامه رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تاریخ: 7/6/1397 شماره: 6149/4/160 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

مبنای محاسبه نرخ ریالی هزینه THC – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مبنای محاسبه نرخ ریالی هزینه THC – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
نامه رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
تاریخ: 7/6/1397
شماره: 6149/4/160
احتراما، همانگونه که مستحضرید اهمیت مقوله ترانزیت کالا از مسیر ایران به سایر کشورها، علاوه برجنبه های اقتصادی و به عنوان یک منشا درآمدی دارای شاخصه های سیاسی می باشد که.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 
 کافه تجارت