امروز
2 . 11 . 1399 Jan 21 2021

محاسبه حجم و وزن کالا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

محاسبه حجم و وزن کالا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

محاسبه حجم و وزن کالا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

محاسبه حجم و وزن کالا 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

محاسبه حجم و وزن کالا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

یکی از موارد بسیار مهم که گاهی باعث سردرگمی در حمل و نقل های بین المللی می شود نحوه محاسبه وزن بارنامه می باشد. نکته حائر اهمیت این است که در حمل و نقل هوایی دو واحد “وزن حقیقی” به لاتین (Gross Weight) و وزن حجمی به لاتین (Volume weight) مورد سنجش و محاسبه قرار می گیرد. وزن حقیقی همان وزنی است که پس از وزن کردن کالا بر روی باسکول گمرک فرودگاه مشخص می گردد و وزن حجمی با توجه به ابعاد بیرونی بسته پس از بسته بندی طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:

فرمول وزن حجمی در حمل و نقل هوایی
وزن حجمی = حاصلضرب طول و عرض و ارتفاع تقسیم بر عدد ۶۰۰۰
توجه داشته باشید که بزرگترین طول، بزرگترین عرض و بزرگترین ارتفاع بسته بر اساس سانتی متر اندازه گیری شده و حاصلضرب اعداد فوق بر عدد ۶۰۰۰ تقسیم شود. عدد بدست آمده وزن حجمی کالا می باشد. برای مثال وزن حجمی بسته با ابعاد طول و عرض و ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر ، مساوی ۱۶۷ کیلو گرم می باشد و یا به عبارتی هر متر مکعب برابر با ۱۶۷ کیلوگرم است.

زمان محاسبه هزینه کرایه حمل، ما بین وزن حقیقی کل بسته ها (وزن کل باسکول) و وزن حجمی تمام بسته ها، هر کدام که بیشتر باشد بعنوان وزن بارنامه به لاتین (Chargeable Weight) مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به یادآوری است که وزن حقیقی کل بسته ها نسبت به وزن حجمی کل بسته ها مورد مقایسه قرار می گیرد.
نکته مهم دیگر در مورد هزینه کرایه حمل هوایی این است که متناسب با افزایش وزن محموله نرخ واحد کرایه حمل هوایی نیز کاهش می یابد. در اکثر موارد نرخهای هواپیمایی بر اساس وزنهای زیر ۴۵ کیلوگرم، ۴۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم، ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم، ۲۵۰ تا ۵۰۰ کیوگرم و… متفاوت بوده و با افزایش وزن محموله نرخ ”واحد” کرایه حمل کاهش می یابد .

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 کافه تجارت