امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

محبوب ترین کشورها برای سرمایه گذاری تجدیدپذیر - ترخیص کالا - تهران پیشرو

محبوب ترین کشورها برای سرمایه گذاری تجدیدپذیر - ترخیص کالا - تهران پیشرو

محبوب ترین کشورها برای سرمایه گذاری تجدیدپذیر - ترخیص کالا - تهران پیشرو

خلاصه:

شرکت Ernst & Young شاخص "جذابیت کشور برای انرژی تجدیدپذیر" را منتشر و 40 کشور جهان را بر اساس سرمایه گذاری ها و فرصت های بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر طبقه بندی کرد.

محبوب ترین کشورها برای سرمایه گذاری تجدیدپذیر - ترخیص کالا - تهران پیشرو


👈تهران پیشرو👉

از میان این کشورها، کشور چین برای سومین بار متوالی در صدر این فهرست قرار گرفت و آمریکا که سال گذشته تحت تاثیر سیاست انرژی دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور به جایگاه چهارم تنزل کرده بود، امسال به جایگاه سوم ارتقا یافت و آلمان در جایگاه هند و در رتبه سوم قرار گرفت و هند به دلیل نگرانی ها نسبت به تعرفه واردات تجهیزات خورشیدی به جایگاه چهارم سقوط کرد. در این میان، هلند به دلیل گسترش توسعه انرژی تجدیدپذیر از رتبه پانزدهم به نهم و انگلیس با وجود کاهش چشمگیر سرمایه گذاری این کشور در سال گذشته با بهبود سه رتبه، به رتبه هفتم صعود کرد.
محبوب ترین کشورها برای سرمایه گذاری تجدیدپذیر چین، آلمان و انگلیس شناخته شدند.

 کافه تجارت