امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

ممنوعیت تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل

ممنوعیت تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل

ممنوعیت تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل

خلاصه:

در جدول پیوست  مصوبه هیات وزیران که تنظیم کننده آن صمت می باشد بصراحت به ممنوعیت واردات گوشی موبایل هوشمند Apple اشاره دارد...

ممنوعیت تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل


در جدول پیوست مصوبه هیات وزیران که تنظیم کننده آن صمت می باشد بصراحت به ممنوعیت واردات گوشی موبایل هوشمند Apple اشاره دارد .
کافه تجارت