امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ممنوعیت صادرات زود هنگام کیوی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت صادرات زود هنگام کیوی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت صادرات زود هنگام کیوی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ممنوعیت صادرات زود هنگام کیوی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 13/6/1397 شماره: 730/11104 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ممنوعیت صادرات زود هنگام کیوی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت صادرات زود هنگام کیوی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 13/6/1397
شماره: 730/11104
احتراما ضمن ارسال نامه شماره 3106/504/97 مورخ 10/6/97 مدیر کل محترم دفتر توسعه صادرات (تصویر پیوست)، مبنی بر ممنوعیت صادرات کیوی تا.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 
 کافه تجارت