امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

نحوه ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت پس از تغییرات ارزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

نحوه ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت پس از تغییرات ارزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

نحوه ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت پس از تغییرات ارزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبات اخیر هیئت محترم وزیران (مورخ 97/01/22) و به منظور ساماندهی بازار ارز، تغییراتی به شرح زیر در سامانه جامع تجارت اعمال گردیده است: 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

نحوه ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت پس از تغییرات ارزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

1️⃣ تغییرات در مقادیر فیلد نوع عملیات ارزی:

گزینه بدون انتقال ارز به مقادیر فیلد مذکور اضافه گردیده و مقدار غیربانکی حذف شده است. براین اساس، مقادیر جدید این فیلد عبارتند از:
 ⭕️بانکی
 ⭕️بدون انتقال ارز

2️⃣ تغییرات در مقادیر فیلد تامین ارز:

به تناسب نوع عملیات ارزی انتخاب شده، مقادیر زیر برای فیلد تامین ارز قابل انتخاب خواهند بود:

⭕️در صورت انتخاب گزینه بانکی، می‌توانید یک یا چند مقدار ذیل را انتخاب نمایید:

⭕️خرید ارز از سیستم بانکی
⭕️از محل صادرات
⭕️از محل حساب ارزی خود

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
در صورت انتخاب گزینه بدون‌ انتقال ارز، می‌توانید یک یا چند مقدار ذیل را انتخاب نمایید:


⭕️از محل بند 1 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات
⭕️از محل بند 5 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات
⭕️از محل بند 6 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات
⭕️از محل بند 7 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات
⭕️از محل بند 8 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات
⭕️مجوزهاي صادر شده توسط سازمان سرمايه‌گذاري وکمک‌هاي اقتصادي و فني ايران

⭕️تذکر 1: لطفا متن مربوط به بندهای مورد اشاره را در آیین نامه مذکور به دقت مطالعه نموده و تنها در صورتی که واردات شما شامل موارد فوق می‌شود از گزینه بدون انتقال ارز استفاده فرمایید.
شایان ذکر است که تبعات ناشی از انتخاب اشتباه این فیلد بر عهده بازرگان خواهد بود.

⭕️تذکر 2: پرونده‌هایی که پیش از اعمال تغییرات جدید، دارای نوع عملیات ارزی غیربانکی بوده‌اند، در صورت نیاز به ویرایش، می‌بایست نوع عملیات ارزی آن‌ها به یکی مقادیر بانکی یا بدون انتقال ارز تبدیل گردیده و مقدار فیلد تامین ارز پرونده نیز مطابق با تغییرات جدید انتخاب گردد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت