امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

هشدار درباره تبعات رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

هشدار درباره تبعات رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

هشدار درباره تبعات رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

هشدار درباره تبعات رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی/ رشد چند برابری قیمت در راه است تاریخ: 10/6/1397 شماره: 701/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

هشدار درباره تبعات رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

هشدار درباره تبعات رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
هشدار درباره تبعات رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی/ رشد چند برابری قیمت در راه است
تاریخ: 10/6/1397
شماره: 701/97
احترانا عطف به نامه شماره 36391/ج مورخه 5/6/1397 و ضمایم پیوست نامه سازمان صنعت و معدن و تجارت تهران به شماره 582 مورخه... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت