امروز
2 . 11 . 1399 Jan 21 2021

واردات بذر گلرنگ – تهران پیشرو – شرکت تهران پیشرو

واردات بذر گلرنگ – تهران پیشرو – شرکت تهران پیشرو

واردات بذر گلرنگ – تهران پیشرو – شرکت تهران پیشرو

خلاصه:

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گلرنگ جهت مصارف کاشت از کشور آلمان تاریخ: 25/9/1397 شماره: 247646/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات بذر گلرنگ – تهران پیشرو – شرکت تهران پیشرو

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گلرنگ جهت مصارف کاشت از کشور آلمان
تاریخ: 25/9/1397
شماره: 247646/60
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5110/502/97 مورخ 21/9/1397 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گلرنگ جهت... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت