امروز
4 . 9 . 1399 Nov 24 2020

واردات دانه ماش – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات دانه ماش – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات دانه ماش – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه ماش جهت مصارف خوراکی از تمامی کشورها تاریخ: 25/9/1397 شماره: 247708/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات دانه ماش – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه ماش جهت مصارف خوراکی از تمامی کشورها
تاریخ: 25/9/1397
شماره: 247708/60
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5105/502/97 مورخ 21/9/1397 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه ماش جهت... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت