امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

واردات لوبیا سیاه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات لوبیا سیاه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات لوبیا سیاه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات لوبیا سیاه جهت مصارف خوراکی از کشور بولیوی تاریخ: 24/9/1397 شماره: 246917/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات لوبیا سیاه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات لوبیا سیاه جهت مصارف خوراکی از کشور بولیوی
تاریخ: 24/9/1397
شماره: 246917/60
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5123/502/97 مورخ 21/9/1397 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه لوبیا سیاه... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت