امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

واردات لوله و پروفیل های تو خالی بدون درز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات لوله و پروفیل های تو خالی بدون درز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات لوله و پروفیل های تو خالی بدون درز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ثبت سفارش و واردات لوله و پروفیل های تو خالی بدون درز منوط به اخذ مجوز عدم ساخت داخل از دفتر تخصصی وزارت صنعت تاریخ: 2/3/1397 شماره: 58946/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات لوله و پروفیل های تو خالی بدون درز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات لوله و پروفیل های تو خالی بدون درز منوط به اخذ مجوز عدم ساخت داخل از دفتر تخصصی وزارت صنعت
تاریخ: 2/3/1397
شماره: 58946/60
به پیوست تصویر نامه شماره 53466/60 مورخ 25/2/1397 دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت متبوع در خصوص واردات لوله ارسال و به آگاهی می رساند:.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت