امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

واردات ماشین الات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات ماشین الات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات ماشین الات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

افزایش مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی بابت واردات ماشین الات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی به 9 ماه (مرداد 97) تاریخ: 8/5/1397 شماره: 118756/60 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

واردات ماشین الات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

افزایش مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی بابت واردات ماشین الات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی به 9 ماه (مرداد 97)
تاریخ: 8/5/1397
شماره: 118756/60
ضمن ارسال تصویر رونوشت نامه شماره 135235/97 مورخ 25/4/1397 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران در خصوص ارائه اسناد حمل حواله های ارزی به آگاهی می رساند:... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت