امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

واردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه !

واردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه !

واردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه !

خلاصه:

اردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است...

واردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه !

📌گمرک ایران اعلام کرد;
♦️واردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه

در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در مدت یاد شده ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بود.

این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری می‌افزاید: در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.

شایان ذکر است، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی های تلفن همراه هوشمند و کد شماره ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می باشد.کافه تجارت