امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 10/5/1397 شماره: 61129/ت55056 ه تصویب نامه هیات وزیران در خصوص کالاهای ترخیص شده قبل از 1391/07/14 با نرخ ارز مرجع بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری و اقدامات لازم و تکالیف بانک مرکزی، گمرک و.. 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 10/5/1397
شماره: 61129/ت55056 ه
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص کالاهای ترخیص شده قبل از 1391/07/14 با نرخ ارز مرجع بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری و اقدامات لازم و تکالیف بانک مرکزی، گمرک و..
هیئت وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استاد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت