امروز
25 . 3 . 1400 Jun 15 2021

اندیشه شفاف - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اندیشه شفاف - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اندیشه شفاف - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

معمولا ما فقط زماني ارزش و اعتبار دانسته هاي خود را به چالش مي كشيم كه مجبور باشيم، تازه آن هم به عنوان آخرين راه چاره. اما آن آخرين دليلي كه ما را مجبور مي كند اعتراف كنيم كه چيزهايي هست كه بايد ياد بگيريم چيست؟ درد! بله، درد! 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

اندیشه شفاف - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

يعني فقط زمانی اعتراف به نياز به يادگيري مي كنيم كه از نا اميدي، استرس و تشويش دچار درد روحي شويم و ديگر ندانيم كه بايد چه كنيم و ديگر نيز نتوانيم مسئوليت آن چه به آن رسيده ايم را به گردن ديگران بيندازيم.

💭ابتکار لحظه ای
محاسبه ی احتمال های کوچک غیرممکن است، چون ما در مورد رخدادهای نادر داده های کافی نداریم. هرچه احتمال کمتر باشد، داده های کمتری داریم و نرخ خطا در محاسبه دقیق احتمال هم بالاتر می رود و این یک اثر مخرب است.
در گذشته تکاملی ما، هرکس که طولانی و سخت فکر می کرد میان آرواره های یک شکارگر ناپدید شده و از بین رفته بود. ما نوادگان تصمیم گیرندگان سریع هستیم و از آن به برهان ذهنی که ابتکار نام دارد استناد می کنیم.
یکی از پر طرفدارترین آن ابتکارها ابتکار لحظه ای است. منظور از لحظه ای یک قضاوت آنی است: چیزی که یا تو دوستش داری یا دوستش نداری.
خواهی نخواهی ما بازیچه ی احساساتمان هستیم. تصمیم گیری های پیچیده را با مشورت با احساساتمان انجام می دهیم و نه با تفکرمان. برخلاف قصد درونی خود، سوال در مورد این که چه طور فکر می کنم را با این سوال این که در مورد این موضوع چه احساسی دارم جا به جا می کنیم. پس لبخند بزن! آینده تو به آن بستگی دارد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

💭خطای درون نگری
ما وقتی درون نگری می کنیم یافته ها را دستکاری می کنیم. این باور که واکنش های درونی منجر به حقیقت و درستی می شود خطای درون نگری نام دارد.این چیزی فراتر از سفسطه است و از آنجایی که ما خیلی نسبت به باورهایمان اطمینان داریم، وقتی کسی با نظر ما موافق نیست، سه نوع عکس العمل نشان می دهیم:
1) فرض بر جهالت: اگر او آنچه را تو می دانی می دانست، او هم نظر مشابهی داشت.
2) فرض بر حماقت
3) فرض بر بدخواهی
خودت را بیشتر نقد کن. به مشاهدات درونی خودت با همان تردیدی نگاه کن که به ادعاهای افراد غریبه نگاه می کنی. سخت گیرترین منتقد خودت باش.
 

1-هنر شفاف اندیشیدن
2-معامه گر منضبط
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 کافه تجارت