امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

تغییر برای کسب و کار موفق

تغییر برای کسب و کار موفق

تغییر برای کسب و کار موفق

خلاصه:

جهان کسب و کار سال ها به دنبال دوره های مبتنی بر ماجراجویی درونی بوده است.بسیاری از مدیران موفق با در نظر گرفتن زمانی برای تامل،نتیجه خوبی گرفته اند.

تغییر برای کسب و کار موفق

بیل گیتس در زمان مدیریت مایکرو سافت ،عادت داشت یک هفته به کلبه ای دور افتاده پناه ببرد و روی موضوعی مهم تمرکز کند.جک ولش درجنرال الکتریک یک ساعت در روز را برای تفکر بدون مزاحمت در نظر گرفته  بود.کلی کریستنسن از مدرسه کسب و کار هاروارد آن قدر از تعداد بالای هم دوره ای هایش که طلاق گرفته یا به زندان افتاده بودند،متعجب بود که دوره ای را با عنوان "چه طور زندگی تان را ارزیابی خواهید کرد؟" به راه انداخت.این دوره به یکی از محبوب ترین دوره های کسب و کار هاروارد تبدیل شد و پایه و اساس یک کتاب موفق را فراهم کرد.
"آگاهی"خواسته اصلی برخی از شرکت های بزرگ است،شرکت هایی که مربیانی را برای آموزش تلفیقی از تکنیک های تمدد اعصاب و مدیتیشن استخدام کرده اند.ایده های بزرگ برای شرکت های مهم حوزه تکنولوژی های پیشرفته ،حکم اتومبیل و خانه را در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته دارد و به همان اندازه در تعیین جایگاه آن ها اثر گذار است.پیتر تیل یکی از سرمایه گذاران سیلیکون ولی کنفرانس هایی را درباره متفکران برجسته برگزار می کند تا برای بهبود جهان تلاش کند.
دامون  هاروویتز که شغلش را در بخش تکنولوژی رها کرد تا دکترا فلسفه بگیرد،در گوگل دو سمت دارد:مدیر بخش مهندسی و فیلسوف مقیم.او می گوید "رهبران اذهان در صنعت ما کسانی نیستند که آهسته و قدم به قدم از نردبان ترقی بالا می روند،بلکه کسانی هستند که ریسک می کنند و دیدگاه های منحصر به فردی را در خود پرورش می دهند"
دوره های مبتنی بر ماجراجویی درونی می تواند در همه این زمینه ها پیشرفت های قابل توجهی را ایجاد کند.آگاهی به افراد کمک می کند که هم به خودشان آرامش بدهند و هم ذهن خود را خالی کنند. عزلت گزینی های ایده محور به طور منظم سلبیریتی های نابغه  را دور هم جمع می کند.برگزاری جلسات خصوصی مشاوره با فیلسوف های شرکتی ،مدیران را از همکارانشان  مجزا نگاه می دارد.اما دوره های مبتنی بر ماجراجویی درونی نه تنها امکان انباشتن ذهن از آگاهی را فراهم می کند،بلکه هم زمان روابطی را هم میان شرکت کنندگان شکل می دهد.این ایده ای است که زمان عملی کردن آن فرا رسیده است.
 
 

امروز با:
آشوب بزرگ
چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می کنند؟
 کافه تجارت