امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

حرفه ای ها در تجارت - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

حرفه ای ها در تجارت - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

حرفه ای ها در تجارت - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

امروزه بیشتر حرفه ای ها دریافته اند که باید روی خودشان سرمایه گذاری کنند و یک راه برای انجام این کار، چه به صورت واقعی و چه به هر شکل دیگری، فروش یک ساعت پربار از روز در راستای یادگیری مستمر به خود است. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

حرفه ای ها در تجارت - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

هنگامی که ذهن در زمینه ها و موضوعات مختلف به کار گرفته می شود، به طور فزاینده ای بزرگ و گسترش یافته خواهد شد.
در این خصوص جان استوارت میل می گوید:
جایگاه انسان به گونه ای است که با افرادی که نه شبیه او هستند و نه از روش های نظری و عملی مورد نظر او پیروی می کنند، در ارتباط است.
تنوع و گوناگونی می تواند به تجارت ارزش هایی بیافزاید و این از یک حقیقت ساده نشات می گیرد، این که مردم دارای پیشینه ها و تجارب متفاوتی هستند و این تفاوت ها هستند که جریان پر جنب و جوشی از ایده ها را راه می اندازند.
تنوع نیروی انسانی می تواند به افزایش کارایی و عملکرد سازمانی کمک فراوانی کند.
ارسطو می گوید: آنچه ما برای انجام دادن باید بیاموزیم، از طریق انجام دادن خواهیم آموخت.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ایده ها...
یک ایده، غالبا از یک سیگنال ضعیف، از یک قطعه یا یک پیشنهاد به وجود می آید.
قرار گرفتن در خط آتش ایده یکی از گام های اساسی فرآیند خلاقیت است و گفت و گو یکی از ابزارهای اصلی برای گام نهادن در این خط و قرار گرفتن در معرض یورش ایده ها به شمار می رود.
فضا و محیط دو عامل بسیار مهم هستند. مطالعات انجام شده در خصوص محیط های سازمانی نشان می دهد وجود تنها چند متر، می تواند نقش مهمی را در پیوند مکالمات ایفا کند.
برای ایجاد یک گفت و گوی موفقیت آمیز مطمئن شوید که به طرف مقابل تان سیگنال های درست ارسال می کنید و به آنها اجازه دهید از علاقه ی شما نسبت به تبادل ایده ها آگاه شوند.
گفت و گو را صادقانه شروع کنید و برخی از ایده های خوبتان را از فرآیند خارج کنید....
هدف از شکار دریافت ایده های خوب نیست، بلکه تنظیم همه ی ایده های در حال حرکت است.
اگر مدیر هستید، کشتن ایده های خوب را آغاز کنید، چالش در دشواری هرس کردن است. اگر بتوانید این کار را انجام دهید شانس اجرای درست و رسیدن به پتانسیل کامل را برای بازماندگان فراهم کرده اید.
در برخی موارد باید برخی ایده های خوب را از فرآیند خلاقیت خارج کرد وگرنه آنها فرآیند را به گند خواهند کشید، آنها از تشریح درست محصول نهایی جلوگیری کرده و موجب بروز مسائل بدتری خواهند شد.

شکارچی ایده

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت