امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

دلایل ناموفق بودن معامله گران - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دلایل ناموفق بودن معامله گران - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دلایل ناموفق بودن معامله گران - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

سه دلیل عمده عدم موفقیت اغلب معامله گران به قرار زیر است: 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

دلایل ناموفق بودن معامله گران - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دلایل متعددی برای عدم موفقیت اغلب معامله گران وجود دارند که می توان آن ها را به سه دسته ی عمده تقسیم کرد:
الف) نداشتن مهارت های لازم
ب) عقاید محدود کننده
ج) نداشتن نظم

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
الف) نداشتن مهارت های لازم
این امکان وجود دارد که شخصی بدون داشتن مهارت های مناسب بتواند در بازار پول در بیاورد ولی بدون شک در ادامه دوباره همه ی آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب روی آن خواهد گذاشت که ماحصل آن چیزی جز همان زنجیره ی ناامیدی، درد، صدمات روحی و ترس نخواهد بود.
اگر یک معامله گر حس ترس دارد، می تواند هر چه قدر دلش می خواهد آن را مخفی کند، ولی نتیجه ی معاملاتش همیشه آینه ی تمام نمای احساس واقعی اش خواهند بود.

ب) عقاید محدود کننده
اغلب معامله گران کلکسیونی از باورها در ذهن خود دارند که مدام در حال مشاجره با موفقیتشان در بازار هستند و هر چند ممکن است از آن ها به طور محسوس آگاه باشند، اما از اکثر آنها غافل اند. باید بدانید که شما هر چه قدر هم تحلیل گر خوبی از مسائل بازار باشید، به هر اندازه که نتوانید خود را از اثرات این باورها رها کنید و این باورها ذهن شما را تحت کنترل خود داشته باشند، همان اندازه باید قید موفقیت را بزنید. مگر این که تصمیم به عوض شدن بگیرید و به موضاعات لازم و ضروری توجه کنید.
اگر خواستار پیروزی هستید، یا باید خواهان تغییر باشید.

ج) نداشتن نظم
اگر نشان دادن عکس العمل مناسب به شرایط خاص یک محیط (بدون آسیب زدن به خودتان) فراتر از مهارت های شماست، پس حتما نیاز است تا قواعد و محدودیت هایی را ایجاد کنید که تا وقتی که کاملا یاد نگرفته اید که چگونه به بهترین نحو حافظ منافع خود باشید، راهنمای شما باشند.


امروز با:
معامله گر منضبط

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت