امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

گروه بندی تخصیص ارز کالای وارداتی - ترخیص کالا - شرکت تهران پیشرو

گروه بندی تخصیص ارز کالای وارداتی - ترخیص کالا - شرکت تهران پیشرو

گروه بندی تخصیص ارز کالای وارداتی - ترخیص کالا - شرکت تهران پیشرو

خلاصه:

در فایل های زیر گروه بندی تخصیص ارز کالای وارداتی که شامل شماره تعرفه، نوع کالا، حقوق ورودی، واردات 96 به دلار و اولویت ارزی می شود آورده شده است. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

گروه بندی تخصیص ارز کالای وارداتی - ترخیص کالا - شرکت تهران پیشرو

30/3/1397

گروه یک اولویت ارزی

گروه دو اولویت ارزی

گروه سه اولویت ارزی

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت