امروز
16 . 2 . 1400 May 6 2021

بارنامه هوایی و اهمیت آن - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

بارنامه هوایی و اهمیت آن - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

بارنامه هوایی و اهمیت آن - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

بارنامه هوایی و اهمیت آن - تهران پیشرو -شرکت ترخیص کالا 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بارنامه هوایی و اهمیت آن - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

🔸بارنامه هوایی ( Air Way Bill یا AIR CONSIGMENT NOTE ویا AIR FREIGHT NOTE )

✈️بارنامه در اصل سند محموله یا یک رسید است که در آن مشخصات کامل فرستنده که شامل اسم و فامیل (طبق پاسپورت)، آدرس دقیق منزل و شماره تلفن فرستنده و همچنین مشخصات گیرنده در سند محموله (بارنامه هوایی) لحاظ می گردد. صاحب کالا پس از دریافت چنین بارنامه ای و رسیدن کالا به مقصد، به شرکت هواپیمایی مربوطه مراجعه و حواله تحویل کالا (Order Delivery) را دریافت می نمایند. در بارنامه هوایی باید تاریخ پرواز و شماره پرواز همراه با مهر شرکت هواپیمایی وجود داشته باشد تا صاحب کالا از تاریخ رسیدن کالا آگاهی پیدا نماید. به این مهر ((Flight Stamp یا مهر پرواز گفته می شود.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

✈️این بارنامه در 12 نسخه صادر می شود که 3 نسخه آن اصلی و مابقی برای قسمت های داخلی شرکت هواپیمایی مورد استفاده قرار می گیرد.

  • نسخه اصلی اول برای شرکت حمل کننده یا صادر کننده (Carrier)
  • نسخه اصلی دوم برای گیرنده کالا (Consignee)
  • نسخه اصلی سوم برای فرستنده کالا (Shipper)
✈️همچنین تعداد دسته های مورد حمل، ابعاد دقیق محموله (ابعاد: طول ، عرض و ارتفاع)، وزن بار و وزن حجمی بار (در صورتی که بار حجیم باشد مانند مبلمان، میز و صندلی و...) مبدا بار (فرودگاه مبدا) و مقصد بار (فرودگاه مقصد) همچنین هزینه بار در آن لحاظ می گردد.

✈️هر بارنامه ی هوایی دارای یک کد سه رقمی در سمت چپ و یک کد 8 رقمی در ادامه آن است که سه رقم سمت چپ نشان دهنده ی شرکت هواپیمایی است که بار شما را فریت خواهد کرد. بطور مثال کد سه رقمی هواپیمایی ایران ایر 096 است. و برای ترکیش ایرلاینز این کد 235 می باشد. و بقیه 8 رقم کد ادامه کد هواپیمایی محموله و بار نامه هوایی را از همدیگر جدا می کند. در واقع این 8 رقم کد شماره بارنامه است که به صورت تگ روی محموله چسبانده و نوشته می شود تا محموله ها با هم تداخل نداشته باشند و در مقصد نیز به راحتی قابل تفکیک باشند .

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

🔸اهمیت بارنامه هوایی

✈️ بارنامه هوایی به جهات زیر دارای اهمیت است:
الف – رسید کالا جهت حمل است.
ب- مشخص کننده قرارداد حمل است.
ج- صورتحساب کرایه حمل کالا است .
این کرایه حمل بر حسب قرارداد یا در مبدا و یا در مقصد قابل پرداخت است که این موضوع روی بارنامه هوایی مشخص می‌شود.
د – راهنمای نحوه حمل کالا توسط مسئولین حمل می‌باشد (یعنی چگونگی حمل و مراقبت از کالا و ارسال و تحویل آن توسط کارمندان هوائی)
ه – گواهی بیمه است در صورتی که بیمه حمل از طرف ارسال کننده کالا تقاضا شده باشد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت