امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ابلاغیه اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصل 88

ابلاغیه اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصل 88

ابلاغیه اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصل 88

خلاصه:

ابلاغیه اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصل 88/صحیح بودن نرخ حقوق ورودی 3 درصد قطعات یدکی هواپیما و هلیکوپتر ذیل ردیف تعرفه 88073090 در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1402...

ابلاغیه اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصل 88

ابلاغیه اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصل 88
در خصوص صحیح بودن نرخ حقوق ورودی 3 درصد قطعات یدکی هواپیما و هلیکوپتر
ذیل ردیف تعرفه 88073090 در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1402


دانلود ابلاغیهاخبار