امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بخشنامه 121 سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي

بخشنامه 121 سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي

بخشنامه 121 سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي

خلاصه:

بخشنامه 121 سال 96 - دفتر واردات در خصوص اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي 96/468635 1396/5/21 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 121 سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي

بخشنامه 121 سال 96 – دفتر واردات در خصوص اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي
تاریخ: 21/05/96
شماره: 468635/96
پیرو بخشنامه شماره 136933/95/261 مورخ 1/8/95 موضوع اظهار هر دستگاه خودروی وارده در یک قلم از اظهارنامه، ضمن تاکید مجدد بر خودداری از صدور «گواهینامه های کاغذی ترخیص خودرو» اعلام می دارد امکان ثبت مشخصات کلیه خودروهای موضوع یک بارنامه در یک قلم کالا با یک شناسه ارزش، مانند شماره vin، شاسی و موتور، با ارائه جدول اکسل مشخصات در مرحله اضافه نمودن «کد های یکتا کالا» در فرآیند اظهار توسط خدمت گیرنده فراهم گردیده است. لازم به ذکر است کارشناس مربوطه امکان مشاهده اطلاعات مذکور را از منوی مشاهده اسناد، بخش کدهای یکتا کالا دارا می باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم و اطلاع رسانی مقتضی به خدمت گیرندگان محترم، مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉






اخبار