امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بخشنامه 192 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده بیمه دانا در رویه ورود موقت

بخشنامه 192 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده بیمه دانا در رویه ورود موقت

بخشنامه 192 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده بیمه دانا در رویه ورود موقت

خلاصه:

بخشنامه 192 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده بیمه دانا در رویه ورود موقت 2/8/1396 - 8066096/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 192 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده بیمه دانا در رویه ورود موقت

بخشنامه 192 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده بیمه دانا در رویه ورود موقت
تاریخ: 2/8/1396
شماره: 8066096/96
خواهشمند است دستور فرمایید بررسی و چنانچه تا این تاریخ در سوابق آن گمرک سابقه ای از تعهدات ایفا نشده بیمه دانا در رویه ورود موقت موجود می باشد موارد را ظرف مدت 72 ساعت با ذکر میزان بدهی، شماره کوتاژ، تاریخ و نوع کالا به این مرکز اعلام نمایند.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

اخبار