امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بخشنامه 197 سال 96 - میوه و تره بار صادراتی

بخشنامه 197 سال 96 - میوه و تره بار صادراتی

بخشنامه 197 سال 96 - میوه و تره بار صادراتی

خلاصه:

بخشنامه 197 سال 96 - میوه و تره بار صادراتی 96/821738 - 1396/8/6

بخشنامه 197 سال 96 - میوه و تره بار صادراتی

بخشنامه 197 سال 96 -اصلاح بخشنامه 129 سال 96 در خصوص شرایط و ضوابط بسته بندی و حمل صادراتی میوه و تره بار - جهت اجرا تا پایان سال
تاریخ: 6/8/1396
شماره: 821738/96
پیرو بخشنامه شماره 490268 مورخ 25/5/96 موضوع ابلاغ شاخص ها و ضوابط بسته بندی میوه و تره بار صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره 35662/300/96 مورخ 24/7/96 رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اصلاح شاخص ها و ضوابط یاد شده به جهت لزوم ارتقا کیفیت محصولات صادراتی بخش کشاورزی و حفظ بازار های هدف صادراتی ارسال و ضمن تأکید بر اجرای سایر مفاد بخشنامه صدر الاشاره اعلام میدارد: ...لینک بخشنامهاخبار