امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ابلاغ عدم امکان استفاده از تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی

ابلاغ عدم امکان استفاده از تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی

ابلاغ عدم امکان استفاده از تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی

خلاصه:

ابلاغ عدم امکان استفاده از تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی از طریق شرکت های تعاونی مرزنشینان و ...

ابلاغ عدم امکان استفاده از تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی

🔹 ابلاغ عدم امکان استفاده از تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی
از طریق شرکت های تعاونی مرزنشینان و پیله ورانی که طی سال های 97 الی 99 اقدام به صادرات نموده‌اند.

دانلود ابلاغیهاخبار