امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۱ هزار تومانی

جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۱ هزار تومانی

جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۱ هزار تومانی

خلاصه:

معاون ارزی مرکز مبادله ارز: از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار ارز ​برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است...

جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۱ هزار تومانی

معاون ارزی مرکز مبادله ارز:

🔹 از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار ارز
برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

🔹 برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۶۲ میلیون دلار،‌ برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید
به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۸میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۰ میلیون دلار به نرخ ۴۴۰۳۸ تومان
و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۵۸۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.اخبار