امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

امضای استاندارد ایران جهانی شد !

 امضای استاندارد ایران جهانی شد !

امضای استاندارد ایران جهانی شد !

خلاصه:

رییس سازمان استاندارد: نظام تأیید صلاحیت ایران پس از ۲۶ سال...

 امضای استاندارد ایران جهانی شد !

📌 امضای استاندارد ایران جهانی شد!

رییس سازمان استاندارد:

🔹نظام تأیید صلاحیت ایران پس از ۲۶ سال، عضو اتحادیه بین‌المللی تایید صلاحیت آسیا اقیانوسیه شد.

🔹این استاندارد در ۱۱۰ کشور جهان مورد پذیرش است و زمینه‌ای برای ورود به بازارهای جهانی و تجارت با دنیا بر اساس امضای استاندارد ایران است.

🔹جهانی شدن امضای استاندارد ایران علاوه بر اینکه میلیونها دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه دارد، خدمت‌دهی به صنعت ایرانی را تسهیل و دسترسی آنان برای برخورداری از تاییدیه‌های استاندارد جهانی را آسان و کم هزینه می‌کند.اخبار