امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

۳۰ کشور آفریقایی برای همکاری اقتصادی به ایران می آیند

۳۰ کشور آفریقایی برای همکاری اقتصادی به ایران می آیند

۳۰ کشور آفریقایی برای همکاری اقتصادی به ایران می آیند

خلاصه:

محمد صادق قنادزاده معاون ارتقا کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت در نشست خبری اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا اظهارداشت: ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت  یکدیگر برای همکاری‌های اقتصادی مطلع نیستند بنابراین برگزاری این اجلاس همزمان با نمایشگاه توانمندی های صادراتی در برای شناخت زمینه های تجاری طرفین است....

۳۰ کشور آفریقایی برای همکاری اقتصادی به ایران می آیند

🔹 محمد صادق قنادزاده معاون ارتقا کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت در نشست خبری اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا اظهارداشت: ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت یکدیگر برای همکاری‌های اقتصادی مطلع نیستند بنابراین برگزاری این اجلاس همزمان با نمایشگاه توانمندی های صادراتی در برای شناخت زمینه های تجاری طرفین است.

🔹 وی افزود: باکشور های آفریقایی میتوان در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، کشت فراسرزمینی، واردات مواد اولیه تولید و غیره می توان همکاری مختلفی داشت.اخبار