امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

سقف‌ جدید برداشت از حساب‌های بانکی ابلاغ شد!

سقف‌ جدید برداشت از حساب‌های بانکی ابلاغ شد!

سقف‌ جدید برداشت از حساب‌های بانکی ابلاغ شد!

خلاصه:

با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به شعب بانک‌ها، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیر حضوری روزانه ۲۰۰ میلیون‌ تومان و ماهانه ۱ میلیارد...

سقف‌ جدید برداشت از حساب‌های بانکی ابلاغ شد!

🔹با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به شعب بانک‌ها، سقف برداشت از حساب‌های بانکی
به صورت غیر حضوری روزانه ۲۰۰ میلیون‌ تومان و ماهانه ۱ میلیارد تومان شد.

🔹همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت
متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
اخبار