امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه اسفند سال 97 – واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

بخشنامه اسفند سال 97 – واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

بخشنامه اسفند سال 97 – واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

خلاصه:

بخشنامه اسفند سال 97 – واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی 5/12/1397 - 1500276/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه اسفند سال 97 – واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

بخشنامه اسفند سال 97 – واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی
شفاف سازی معاون فنی و امور گمرکی در خصوص محدوده زمانی، حداکثر سقف مجاز واردات، فهرست کالاهای تفاهم شده، مسئولیت بررسی، تایید، کنترل و نظارت، مسئولیت کنترل بارنامه ها و قبض انبارهای مربوطه بخشنامه ورود کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد به صورت محدود
تاریخ: 5/12/1397
شماره: 1500276/97
پیرو بخشنامه شماره 1468594/97/357 مورخ 29/11/97، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 307972/60 مورخ 30/11/97 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 
 اخبار