امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه موضوع حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ششصد دلار

بخشنامه موضوع حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ششصد دلار

بخشنامه موضوع حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ششصد دلار

خلاصه:

دستورالعمل جدید رجیستری گوشی موبایل همراه مسافر... تعیین تکلیف گوشی های همراه مسافر وارده که هنوز رجیستر نشده اند... چگونگی انجام رجیستر کردن گوشی موبایل همراه مسافر در مبادی ورودی...

بخشنامه موضوع حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ششصد دلاربخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ششصد دلار طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۳۶۸۶۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.


اخبار