امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد-بخشنامه گمرکی-بخشنامه-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد-بخشنامه گمرکی-بخشنامه-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد-بخشنامه گمرکی-بخشنامه-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

در خصوص کالا هایی که حین انجام تشریفات گممرکی و بر اساس بررسی های تعرفه ای صورت پذیرفته، ردیف تعرفه آنها تغییر می یابند و ...

بخشنامه مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد-بخشنامه گمرکی-بخشنامه-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه مهم مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک

♦ در خصوص کالا هایی که حین انجام تشریفات گممرکی و بر اساس بررسی های تعرفه ای صورت پذیرفته، ردیف تعرفه آنها تغییر می یابند.

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار