امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 4 سال 96 - ادغام بازارچه های مرزی

بخشنامه 4 سال 96 - ادغام بازارچه های مرزی

بخشنامه 4 سال 96 - ادغام بازارچه های مرزی

خلاصه:

بخشنامه 4 سال 96 - ادغام بازارچه های مرزی 225120/113/73 1396/1/7

بخشنامه 4 سال 96 - ادغام بازارچه های مرزی

بخشنامه 4 سال 96 - دستورالعمل نحوه ادغام بازارچه هاي مرزي
تاریخ: 1396/1/7
شماره: 73/113/225120
پیرو بخشنامه ردیف 72 مورخ 26/3/94 و سایر بخشنامه های مرتبط، به پیوست تصویر نامه شماره 71729/210/95 مورخ 27/11/95 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، منضم به تصویر نامه شماره 140717 مورخ 18/1/95 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام میدارد:.... لینک بخشنامه


 اخبار