امروز
1403/3/9 May 29 2024

بخشنامه 139 سال 1400 - رجیستری غیر حضوری گوشی تلفن همراه

بخشنامه 139 سال 1400 - رجیستری غیر حضوری گوشی تلفن همراه

بخشنامه 139 سال 1400 - رجیستری غیر حضوری گوشی تلفن همراه

خلاصه:

گمرک جمهوری اسلامی ایران با عنوان مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ضمایم مربوطه و با توجه به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف کلیۀ ایستایی های موجود در فرآیند رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی و انجام فرآیند مذکور به صورت غیرحضوری، مراتب ذیل جهت اجرای فوری در ...

بخشنامه 139 سال 1400 - رجیستری غیر حضوری گوشی تلفن همراه


بخشنامه 139 سال 1400

گمرک جمهوری اسلامی ایران با عنوان مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ضمایم مربوطه و با توجه به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف کلیۀ ایستایی های موجود در فرآیند رجیستری گوشی تلفن همراه 📱 مسافرین ورودی و انجام فرآیند مذکور به صورت غیرحضوری، مراتب ذیل جهت اجرای فوری در گمرکات مجری طرح رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی ابلاغ و اعلام می دارد به موجب مفاد صورتجلسات مربوطه، صرفاً باید احراز هویت شخص مسافر و گوشی تلفن همراه وی در مبادی ورودی توسط گمرک در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و کلیۀ کنترل های لازم بعدی در راستای رجیستر نمودن گوشی از جمله کنترل گذرنامه از طریق سرویس ناجا و وجود سیم کارت بنام مسافر ورودی، به صورت « غیر حضوری »و ظرف مهلت « یک ماه » کاملا از تاریخ ورود مسافر، در سامانۀ مربوطه انجام می پذیرد.

👈شرکت تهران پیشرو، واردکننده انواع موبایل و لوازم جانبی👉

جهت مشاهده و دریافت فایل بخشنامه 139 سال 1400 کلیک کنید.اخبار