امروز
14 . 9 . 1399 Dec 4 2020

بخشنامه 17 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی انواع ماشین آلات راهسازی کوماتسو ساخت ژاپن مدل 2016-2017

بخشنامه 17 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی انواع ماشین آلات راهسازی کوماتسو ساخت ژاپن مدل 2016-2017

بخشنامه 17 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی انواع ماشین آلات راهسازی کوماتسو ساخت ژاپن مدل 2016-2017

خلاصه:

بخشنامه 17 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی انواع ماشین آلات راهسازی کوماتسو ساخت ژاپن مدل 2016-2017 3/2/1396 - 33325/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 17 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی انواع ماشین آلات راهسازی کوماتسو ساخت ژاپن مدل 2016-2017

بخشنامه 17 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی انواع ماشین آلات راهسازی کوماتسو ساخت ژاپن مدل 2016-2017
تاریخ: 3/2/1396
شماره: 33325/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 642 مورخ 24/12/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش ماشین آلات راهسازی Komatsu سال 2016 و 2017 ساخت ژاپن به ...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار