امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 2 سال 98 – اعلام فهرست 263 فقره ثبت‌سفارش که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نمی باشند.

بخشنامه 2 سال 98 – اعلام فهرست 263 فقره ثبت‌سفارش که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نمی باشند.

بخشنامه 2 سال 98 – اعلام فهرست 263 فقره ثبت‌سفارش که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نمی باشند.

خلاصه:

بخشنامه 2 سال 98 – اعلام فهرست 263 فقره ثبت‌سفارش که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نمی باشند و ترخیص آنها منوط به ارائه گواهی معتبر از بانک های عامل مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می باشد. 05/01/1398 - 2997/98 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 2 سال 98 – اعلام فهرست 263 فقره ثبت‌سفارش که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نمی باشند.

بخشنامه 2 سال 98 – اعلام فهرست 263 فقره ثبت‌سفارش که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نمی باشند.
اعلام فهرست 263 فقره ثبت‌سفارش که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نمی باشند و ترخیص آنها منوط به ارائه گواهی معتبر از بانک های عامل مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می باشد.
تاریخ: 05/01/1398
شماره: 2997/98
به پیوست تصویر نامه شماره 329861/60 مورخ 20/12/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حاوی یک فایل فهرست 263 فقره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار