امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

بخشنامه 223 سال 96 - ترخیص گندم وارده

بخشنامه 223 سال 96 - ترخیص گندم وارده

بخشنامه 223 سال 96 - ترخیص گندم وارده

خلاصه:

بخشنامه 223 سال 96 - لزوم کنترل تسویه حساب ریالی صاحب کالا با بانک عامل و ظهر نویسی و تایید بانک مبنی بر دریافت بهای ارز و انتقال اسناد به مشتری قبل از ترخیص محموله های گندم وارده 4/9/1396 - 940937/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 223 سال 96 - ترخیص گندم وارده

بخشنامه 223 سال 96 - لزوم کنترل تسویه حساب ریالی صاحب کالا با بانک عامل و ظهر نویسی و تایید بانک مبنی بر دریافت بهای ارز و انتقال اسناد به مشتری قبل از ترخیص محموله های گندم وارده
تاریخ: 4/9/1396
شماره: 940937/96
به پیوست تصویر نامه شماره 262946/96 مورخ 20/8/96 رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار