امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

بخشنامه 313 سال 96 – اصلاح شرایط خوش حسابی مودیان

بخشنامه 313 سال 96 – اصلاح شرایط خوش حسابی مودیان

بخشنامه 313 سال 96 – اصلاح شرایط خوش حسابی مودیان

خلاصه:

بخشنامه 313 سال 96 – اصلاح شرایط خوش حسابی مودیان ♦️اشخاص حقیقی وحقوقی کمتر ازسه سال فعالیت مؤدیان خوش حساب تلقی نمی شوند. ♦️واگذاری کارت، بدون درنظر گرفتن خوش حسابی مشمول مالیات علی الحساب و مفاصا حساب مالیاتی کارت های واگذار شده است. 14/12/1396 - 1398349/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 313 سال 96 – اصلاح شرایط خوش حسابی مودیان

بخشنامه 313 سال 96 – اصلاح شرایط خوش حسابی مودیان
♦️اشخاص حقیقی وحقوقی کمتر ازسه سال فعالیت مؤدیان خوش حساب تلقی نمی شوند.
♦️واگذاری کارت، بدون درنظر گرفتن خوش حسابی مشمول مالیات علی الحساب و مفاصا حساب مالیاتی کارت های واگذار شده است.
تاریخ: 14/12/1396
شماره: 1398349/96
پیرو بخشنامه شماره 101512/191 مورخ 2/6/95 به پیوست تصویر نامه شماره 530/96/200 مورخ 2/12/96 و نامه شماره 20228/200 مورخ 18/11/96 رئس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار