امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 328 سال 97 – ارزیابی و بررسی کالاهای وارداتی در اجرای بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی

بخشنامه 328 سال 97 – ارزیابی و بررسی کالاهای وارداتی در اجرای بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی

بخشنامه 328 سال 97 – ارزیابی و بررسی کالاهای وارداتی در اجرای بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی

خلاصه:

بخشنامه 328 سال 97 - تاکید بر ارزیابی و بررسی‌ کالاهای وارداتی در اجرای بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی در صورتی که وزن کالا بیش از 300 کیلوگرم باشد. 25/10/1397 - 1314611/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 328 سال 97 – ارزیابی و بررسی کالاهای وارداتی در اجرای بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی

بخشنامه 328 سال 97 - تاکید بر ارزیابی و بررسی‌ کالاهای وارداتی در اجرای بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی در صورتی که وزن کالا بیش از 300 کیلوگرم باشد.
🔻 ترخیص کالا ها با وضع و شئون اجتماعی حائزین شرایط متناسب باشد.
🔹 جنبه تجاری نداشته باشد.
تاریخ: 25/10/1397
شماره: 1314611/97
در اجرای مفاد بند "ح" ماده (119) قانون امور گمرکی دستور فرمایید ضمن بررسی و رعایت شروط بند فوق الاشاره، چنانچه وزن کالای مذکور بیش از... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉اخبار