امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 330 سال 97 – تغییر گروه کالایی 322 ردیف تعرفه و گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی

بخشنامه 330 سال 97 – تغییر گروه کالایی 322 ردیف تعرفه و گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی

بخشنامه 330 سال 97 – تغییر گروه کالایی 322 ردیف تعرفه و گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی

خلاصه:

بخشنامه 330 سال 97 – تغییر گروه کالایی 322 ردیف تعرفه و گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی 28/10/1397 - 1324416/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 330 سال 97 – تغییر گروه کالایی 322 ردیف تعرفه و گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی

بخشنامه 330 سال 97 – تغییر گروه کالایی 322 ردیف تعرفه و گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی
ابلاغ تغییرات گروه کالایی (322) ردیف تعرفه و گروه کالایی جدید پیرو مصوبه مورخ 1397/05/16 هیات وزیران
🔹 تغییر گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی از گروه 2 به یک
تاریخ: 28/10/1397
شماره: 1324416/97
پیرو بخشنامه ردیف 323 مورخ 20/10/97 این مرکز به پیوست تصویر نامه شماره 270663/60 مورخ 19/10/97 وزیر صنعت، معدن و تجارت منضم به جدول... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉اخبار