امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 331 سال 97 - تعیین سقف ارزشی واردات در رتبه بندی کارت های بازرگانی

بخشنامه 331 سال 97 - تعیین سقف ارزشی واردات در رتبه بندی کارت های بازرگانی

بخشنامه 331 سال 97 - تعیین سقف ارزشی واردات در رتبه بندی کارت های بازرگانی

خلاصه:

بخشنامه 331 سال 97 - ابلاغ اصلاحیه ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه مورخ 1397/04/21 هیات وزیران 29/10/1397 - 1324518/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 331 سال 97 - تعیین سقف ارزشی واردات در رتبه بندی کارت های بازرگانی

بخشنامه 331 سال 97 - ابلاغ اصلاحیه ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه مورخ 1397/04/21 هیات وزیران
🔹 تعیین سقف ارزشی واردات در رتبه بندی کارت های بازرگانی
🔹 مسئولیت تضامنی صادرکنندگان کارت
تاریخ: 29/10/1397
شماره: 1324518/97
پیرو بخشنامه 536539/152 مورخ 8/6/97 به پیوست تصویر مصوبه شماره 130722/ت55743هـ مورخ 4/10/97 هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉



اخبار