امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 332 سال 97 – اعلام فهرست پتروشیمی ها و پالایشگاه های دولتی و خصوصی مجاز

بخشنامه 332 سال 97 – اعلام فهرست پتروشیمی ها و پالایشگاه های دولتی و خصوصی مجاز

بخشنامه 332 سال 97 – اعلام فهرست پتروشیمی ها و پالایشگاه های دولتی و خصوصی مجاز

خلاصه:

بخشنامه 332 سال 97 – پتروشیمی های معرفی شده بعنوان یکی از مراجع رسمی صدور اسناد منشأ (فاکتور فروش فرآورده‌های نفتی و بارنامه حمل مربوطه) می باشد. اخذ کلیه اسناد از طریق سامانه ثامن ضروری است. 2/2/1397 - 198819/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 332 سال 97 – اعلام فهرست پتروشیمی ها و پالایشگاه های دولتی و خصوصی مجاز

بخشنامه 332 سال 97 – اعلام فهرست پتروشیمی ها و پالایشگاه های دولتی و خصوصی مجاز
پتروشیمی های معرفی شده بعنوان یکی از مراجع رسمی صدور اسناد منشأ (فاکتور فروش فرآورده‌های نفتی و بارنامه حمل مربوطه) می باشد.
اخذ کلیه اسناد از طریق سامانه ثامن ضروری است.
تاریخ: 2/2/1397
شماره: 198819/97
پیرو بخشنامه های شماره 253011/92/659 مورخ 24/12/92 و 1184908/96/278 مورخ 27/10/96 و 77552/92/188 مورخ 26/4/92 موضوع اعلام فهرست پتروشیمی ها و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار