امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 335 سال 97 – تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر

بخشنامه 335 سال 97 – تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر

بخشنامه 335 سال 97 – تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر

خلاصه:

بخشنامه 335 سال 97 – اعلام تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر در فهرست شرکت های صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است. 3/11/1397 - 1350457/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 335 سال 97 – تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر

بخشنامه 335 سال 97 – تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر
اعلام تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر در فهرست شرکت های صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است.
تاریخ: 3/11/1397
شماره: 1350457/97
پیرو بخشنامه شماره 291826 مورخ 17/4/97 موضوع اعلام آخرین فهرست اسامی شرکت های صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است به پیوست... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار