امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 337 سال 97 – رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی

بخشنامه 337 سال 97 – رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی

بخشنامه 337 سال 97 – رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی

خلاصه:

بخشنامه 337 سال 97 – ابلاغ رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی با کد تعرفه 12060090 با تامین ارز از محل بازار ثانویه. واردات دانه آفتابگردان روغنی با کد تعرفه 12060010 همچنان ممنوع است. 4/11/1397 - 1357936/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 337 سال 97 – رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی

بخشنامه 337 سال 97 – ابلاغ رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی با کد تعرفه 12060090 با تامین ارز از محل بازار ثانویه.
واردات دانه آفتابگردان روغنی با کد تعرفه 12060010 همچنان ممنوع است.
تاریخ: 4/11/1397
شماره: 1357936/97
پیرو بخشنامه شماره 905324/97 مورخ 26/7/97 موضوع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان با مصرف آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی، به... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار