امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 339 سال 97 – ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری

بخشنامه 339 سال 97 – ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری

بخشنامه 339 سال 97 – ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری

خلاصه:

بخشنامه 339 سال 97 – ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری تاییدیه و اخذ مجوز در هر مورد از سازمان ملی استاندارد در هنگام ترخیص اخذ شود. 3/11/1397 - 1354805/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 339 سال 97 – ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری

بخشنامه 339 سال 97 – ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری
تاییدیه و اخذ مجوز در هر مورد از سازمان ملی استاندارد در هنگام ترخیص اخذ شود.
تاریخ: 3/11/1397
شماره: 1354805/97
به پیوست تصویر نامه شماره 255371/60 مورخ 3/10/97 دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار