امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 341 سال 97 - رفع ابهام در خصوص اعمال ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن

بخشنامه 341 سال 97 - رفع ابهام در خصوص اعمال ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن

بخشنامه 341 سال 97 - رفع ابهام در خصوص اعمال ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن

خلاصه:

بخشنامه 341 سال 97 - رفع ابهام در خصوص اعمال ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن 8/11/1397 - 1376998/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 341 سال 97 - رفع ابهام در خصوص اعمال ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن

بخشنامه 341 سال 97 - رفع ابهام در خصوص اعمال ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن
طبق ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون معادن ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز معادن را با تشخیص وزارت صنعت،  معدن و تجارت معاف از پرداخت حقوق ورودی است.
تاکنون گمرکات اجرایی از اعمال معافیت قانون معادن بدلیل تناقض با قانون خودرو امتناع می کردند.
تاریخ: 8/11/1397
شماره: 1376998/97
با عنایت به وجود تفاسیر سلیقه ای از پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور، تشکیل پرونده های متعدد مورد... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار