امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 343 سال 97 - برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا

بخشنامه 343 سال 97 - برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا

بخشنامه 343 سال 97 - برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا

خلاصه:

بخشنامه 343 سال 97 - برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا 10/11/1397 - 1389575/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 343 سال 97 - برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا

بخشنامه 343 سال 97 - برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا
برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا در خصوص ثبت سفارش هایی که اعتبار آنها پس از اظهار به گمرک منقضی می شود.
تاریخ: 10/11/1397
شماره: 1389575/97
با عنایت به مفاد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات که اعلام می دارد: " وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار