امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 345 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک

بخشنامه 345 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک

بخشنامه 345 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک

خلاصه:

بخشنامه 345 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک 14/11/1397 - 1402665/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 345 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک

بخشنامه 345 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک

  • اجرایی مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۹۷  هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد.
  • مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
  • اساس این دستور العمل کلیه خودورهای مشمول مصوبات مذکور، امکان ترخیص از گمرکات را خواهد داشت.
تاریخ: 14/11/1397
شماره: 1402665/97
پیرو بخشنامه های شماره 1302654/97/326 مورخ 23/10/97 و 1357943/97/338 مورخ 5/11/97 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 137161/ت56023 مورخ 16/10/97 و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار