امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه 347 سال 97 – لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل

بخشنامه 347 سال 97 – لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل

بخشنامه 347 سال 97 – لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل

خلاصه:

بخشنامه 347 سال 97 – لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل صرفا شامل کالاهای سرمایه ای و صنعتی (به استثنای ماشین آلات خودرویی خاص) بوده و بهیچ عنوان شامل همه کالاها نمی شود. 14/11/1397 - 1406077/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 347 سال 97 – لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل

بخشنامه 347 سال 97 – لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل
لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل صرفا شامل کالاهای سرمایه ای و صنعتی (به استثنای ماشین آلات خودرویی خاص) بوده و بهیچ عنوان شامل همه کالاها نمی شود.
تاریخ: 14/11/1397
شماره: 1406077/97
پیرو بخشنامه شماره 1354805/97/339 مورخ 3/11/97 موضوع نامه شماره 255371/60 مورخ 3/10/97 دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص لغو ممنوعیت ثبت سفارش و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار