امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 349 سال 97 – ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

بخشنامه 349 سال 97 – ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

بخشنامه 349 سال 97 – ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

خلاصه:

بخشنامه 349 سال 97 – ابلاغ ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان 23/11/1397 - 1436181/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 349 سال 97 – ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

بخشنامه 349 سال 97 – ابلاغ ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان
تاریخ: 23/11/1397
شماره: 1436181/97
پیرو بخشنامه شماره 930027/97/259 مورخ 1/8/97، به پیوست تصویر نامه شماره 298497/60 مورخ 17/11/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از تاریخ.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار